Životné poistenie

Životné poistenie

Životné poistenie je zaujímavý produkt, o ktorom ste už určite počuli. Ľudia už dávno vedia, že škody spôsobené prírodou (živelné pohromy) alebo inými ľuďmi sa vlastnými silami nedajú nahradiť. Začali vznikať prvé poistenie, ktorých princíp bol založený na solidarite a pomoci v núdzi. Väčšina tohto princípu je zachovaná dodnes.

Životné poistenie teda funguje nasledovne – ak poistencovi nastane škodová udalosť uvedená v poistnej zmluve a zomrie, bude osobám uvedeným v zmluve vyplatené plnenie podľa poistnej zmluvy. Existujú však rôzne typy životného poistenia.

Kapitálové životné poistenie je klasický typ životnej poistky. Medzi najväčšie výhody patrí napríklad to, že už pri podpísaní poistnej zmluvy poistenec vie, akú sumu dostane od poisťovne v prípade, že sa dožije do konca platnosti zmluvy. Navyše môže získať ďalšie peniaze od poisťovne v podobe podielu na zisku. Zisky z podielov sú garantované až do konca platnosti zmluvy.

Investičné životné poistenie je viac modernejším typom poistenia. Veľkým rizikom je inflácia, ktorá môže prevýšiť mieru zúročenia. Pri dodržaní stanoveného investičného horizontu je podľa odborníkov reálne zhodnotenie až 8-12% ročne. Pri tomto type nie je garantovaný žiadny úrok, zisk poistenca záleží od stratégie investovania.

Čo vás môže zaujímať:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.