Úrazové poistenie

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je zavedené zákonom ako povinné poistenie zamestnávateľov. Účel poistenia spočíva v ochrane pred rizikom veľkej ekonomickej záťaže pri vzniknutej škode na majetku alebo ublížení na zdraví zamestnancami.

Preto je pri úrazovom poistení poistencom zamestnávateľ, ktorý platí úrazové poistenie. Povinnosť platiť úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi v deň, keď prijal prvého zamestnanca a končí v deň, kedy nemá žiadnych zamestnancov.

Aktuálna právna úprava zákonu o úrazovom poistení ukazuje, že tento druh poistenia má prevažne kompenzačný charakter.

Zamestnávateľ je zodpovedný za vzniknutú škodu aj vtedy ak dodržal všetky povinnosti podľa predpisov a zaistil zamestnancom bezpečnosť pri vykonávaní povolania. Zamestnávateľ je ale predsa len v niektorých prípadoch zbavený zodpovednosti úplne. Je to vtedy, ak škodu spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu resp. omamných látok a zamestnávateľ nemal šancu škode zabrániť, alebo ak zamestnanec pri výkone práce vedome porušil predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, napriek tomu že ho zamestnávateľ s nimi oboznámil a ich dodržiavanie sa pravidelne kontrolovalo.

Čo vás môže zaujímať:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.